הפוך למתרגם שלנו

הצטרף לסמארטליישן וקבל עבודות תרגום

* שדות דרושים

Tell us a little about yourself

* שדות דרושים

Set your login

* שדות דרושים

Your availability

זמינות לעבודת תרגום (שעות ליום)

Proofreading Skills

informationProofreading is the reading of a galley proof or an electronic copy of a publication to detect and correct production errors of text or grammar. Proofreaders are expected to be consistently accurate by default because they occupy the last stage of typographic production before publication.