Jak to funguje?

Způsob, kterým sjednocujeme překladatele a zákazníky

Krok 1. Nahrajte soubor s textem, který potřebujete přeložit, dále zadejte zdrojový a cílový jazyk a uveďte oblast odborných znalostí vašeho projektu (např. Právní, lékařské, všeobecné atd.). Vzhledem k ochraně soukromí se text nezobrazuje poskytovatelům až do přijetí úlohy, jak níže uvádíme, vkládat soubor s textem právě v této fázi je vzhledem k skutečnosti, že naše cenové nabídky jsou založeny na ZDROJOVÉM TEXTU VE ZDROJOVÉM JAZYCE, nutností, náš algoritmus potřebuje text určený k překladu jako důležitý faktor ve výpočtech. Berte prosím na vědomí, že pokud váš text vyžaduje určitou odbornost překladatele, ujistěte se, že ji uvedete v druhém kroku, jinak může překladatel PO přijetí projektu, zobrazení textu a zjištění odbornosti v nesouladu se zakázkou odmítnout váš projekt . Po dokončení kroku 1 se systém "aktivuje" a poskytuje seznam deseti nejlepších poskytovatelů překladatelských služeb nabízených společností SMARTLATION.COM na základě vyhodnocení a konečné cenové nabídky každého z nich jako nevhodnějších pro danou práci.

Krok 2. Z uvedeného seznamu vyberte požadovaného překladatele. Doporučujeme, abyste si zvolit do tří různé překladatelů ze seznamu, jelikož může nastat situace, ve které z nějakých důvodů nebude jeden z překladatelů schopen k dispozici, přestože ho náš systém v seznamu zobrazuje. V případě, že nenajdete překladatele odpovídajícího vašim požadavkům, lze vyhledávání obnovit a obdržet aktualizovaný seznam dalších deseti překladatelů. Seznam lze aktualizovat neomezeně, dokud nebudou na základě uvedených údajů nalezeni vhodní poskytovatelé překladu vašeho projektu. (Poznámka: pokud není v průběhu přibližně dvou minut seznamu vybrán žádný překladatel, seznam se automaticky obnoví). Na seznamu nabízených překladatelů pro váš projekt existuje také možnost vyhledávat podle ceny nebo časové osy, generuje se tak seznam překladatelů založený na vámi nově zvolených kritériích.

Krok 3. Po ukončení výběru několika potenciálních překladatelů je nutno se přihlásit jako registrovaný uživatel (nebo se registrovat na SMARTLATION.COM) a a předložit seznam vybraných poskytovatelů a uvést vaše platební údaje (žádné poplatky nejsou prováděny dokud jeden z vámi vybraných překladatelů nepřijme váš projekt).

Krok 4. Vámi zvolení překladatelé jsou v naším systémem informováni o tom, že mají "aktuální nabídku práce". Mohou se ihned přihlásit k účtu SMARTLATION.COM, zobrazit vaše požadavky, a rozhodnout se, zda projekt přijmout, či nikoliv. Jakmile první z vybraných překladatelů schválí příjem projektu a zaváže tak se k provedení dané práce podle vašich požadavků, zobrazí se váš projekt ostatním překladatelům jako "již není k dispozici". V tomto okamžiku jsou aktivovány platební transakce prostřednictvím vámi zadané platební metody (Např. kreditní karta) a obdržíte e-mailové oznámení.

Krok 5. Po ukončení výběru několika potenciálních překladatelů je nutno se přihlásit jako registrovaný uživatel (nebo se registrovat na SMARTLATION.COM) a a předložit seznam vybraných poskytovatelů a uvést vaše platební údaje (žádné poplatky nejsou prováděny dokud jeden z vámi vybraných překladatelů nepřijme váš projekt).

Krok 6. Vámi zvolení překladatelé jsou v naším systémem informováni o tom, že mají "aktuální nabídku práce". Mohou se ihned přihlásit k účtu SMARTLATION.COM, zobrazit vaše požadavky, a rozhodnout se, zda projekt přijmout, či nikoliv. Jakmile první z vybraných překladatelů schválí příjem projektu a zaváže tak se k provedení dané práce podle vašich požadavků, zobrazí se váš projekt ostatním překladatelům jako "již není k dispozici". V tomto okamžiku jsou aktivovány platební transakce prostřednictvím vámi zadané platební metody (Např. kreditní karta) a obdržíte e-mailové oznámení.

Krok 7. Jakmile poskytovatel služeb předloží dokončený projekt, budete o tom informováni a požádáni o schválení provedené práce. Pokud zákazník neschválí ani neodmítne daný projekt po dobu do 72 hodin od obdržení oznámení o dokončeném projektu, bude tento projekt automaticky považován za zákazníkem schválený. Budete také vyzváni k VNITŘNÍMU sdílení projektu s personálem SMARTLATION.COM, aby ti poskytli dodatečný posudek projektu a tímto ukončený projekt schválili. Projekt mohou INTERNĚ shlédnout pouze zaměstnanci Smartlation.com, jejichž cílem je posudek kvality práce a dodatečné hodnocení daného překladatele. Jakmile je projekt schválen, aktivizuje se systém finančních transakcí a projekt je považován za plně dokončený a bude vám odeslána faktura.